PLATTE DAKEN

Platte daken worden door ons grotendeels uitgevoerd in homogeen lasbare EPDM in de kleuren lichtgrijs en zwart.
Deze dakdichting geeft geen verkleuring aan het hemelwater en is tevens geschikt voor het gebruik bij groendaken.

De onderzijde van het membraan beschikt over een dampdrukverdelende onderlaag. 

HELLENDE DAKEN

De uitvoering van hellende daken is onze oudste activiteit.
Residentiële daken worden doorgaans uitgevoerd in leien of (tegel)pannen. De afwerking wordt op ambachtelijke wijze verzorgd.

Voor industriële daken valt de keuze vaak op profielplaten als dakbedekking.


ASBESTSANERING

Bij dakrenovaties komt het vaak voor dat asbesthoudende materialen verwijderd moeten worden. 
Deze werken worden door onszelf uitgevoerd door gecertificeerde en gekwalificeerde medewerkers.

RENOVATIEWERKEN

Renovatiewerken vragen vaak een doordachte aanpak. Wij nemen niet altijd de eenvoudigste weg maar gaan voor het meest duurzame resultaat, getuigt de hier afgebeelde platdakrenovatie.